Αγαπητοί συνάδελφοι, ο ΣΕΠΚΥΣΚΚ έχει ξεκινήσει προσπάθεια να ενημερώσει το αρχείο που διαθέτει με τους εν ενεργεία προπονητές των αθλημάτων της κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, συγχρονισμένης κολύμβησης, καταδύσεων, τεχνικής κολύμβησης.
Σας καλούμε να συμπληρώσετε τή φόρμα εγγραφής που ακολουθεί.

Με κόκκινο αστερίσκο είναι τα υποχρεωτικά πεδία *

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ.

Α) ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA

  1. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
  2. Αίτηση Εγγραφής στο Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ.
  3. Πτυχίο, Ειδικότητα (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή Πτυχίο της Σχολής Προπονητών Γ.Γ.Α. Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Καταδύσεων, Συγχρονισμένης κολύμβησης.
  4. Φωτογραφία.*
    *Η φωτογραφία χρειάζεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας των προπονητών-μελών του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ.

Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1. ΕΦΑΠΑΞ ΕΓΓΡΑΦΗ: 15 ευρώ
  2. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 25 ευρώ
Διευκρινήσεις: Κάθε νέο μέλος του Συνδέσμου μας (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ.), πρέπει να καταβάλλει 15 ευρώ για την εγγραφή του και 25 ευρώ που αντιστοιχούν στην ετήσια συνδρομή, δηλαδή 40 ευρώ συνολικά. Όλα τα μέλη του Συνδέσμου (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ.), οφείλουν κάθε χρόνο να καταβάλλουν την ετήσια συνδρομή των 25 ευρώ.

Τα χρήματα μπορούν να καταβάλλονται με 2 τρόπους:

  1. Μετρητοίς, στον Ταμία του Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ., κ. Μαυρογένη Αριστείδη (τηλ.: 693 6092107)
  2. Με ταχυδρομική επιταγή προς: κ. ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, ΚΑΤΣΟΥΛΗ 75Β, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 185 41
Προσωπικά Στοιχεία
Επαγγελματικά Στοιχεία
Αρχεία

Login