Ανακοίνωση Ενδιαφέροντος για Απόσπαση Δ.Υ. στην ΚΟΕ


Συνάδελφοι Προπονητές και Προπονήτριες

H KOE καλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η που υπηρετεί στο Δημόσιο για το διδακτικό έτος 2021-2022 και ενδιαφέρεται να του/της ανατεθούν καθήκοντα Ομοσπονδιακού ή/και Τεχνικού Σύμβουλου να καταθέσει σχετική αίτηση, μέχρι 20/5/2021 και ώρα 14:00 στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : info@koe.org.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρακάτω αρχείου.