Πρόσκληση Προπονητών-τριών σε τηλεδιάσκεψη από “ΝΕΟ ΚΥΜΑ”


Τετάρτη, 24 Μαρτίου στις 20.30

Ύστερα από σχετική πρόσκληση της κίνησης «Νέο Κύμα» προς τον Σύνδεσμό μας, ο Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Σ.Κ.Κ καλεί προαιρετικά όλα τα μέλη του την Τετάρτη 24 Μαρτίου στις 20.30, να συμμετέχουν σε τηλεδιάσκεψη, καθώς και να αποστείλουν ερωτήματα και προτάσεις στο:

sepkyskk.coaches@gmail.com

Επίσης αν δεν έχετε ήδη λάβει κωδικούς εισόδου, μπορείτε να απευθυνθείτε μέσω του παραπάνω email.